Šematski prikaz osnove stambenog objekta na slici prikazuje položaj tipskih stanova u samom objektu. Na njemu se nalazi 6 polja: Svako polje označava drugi tipski stan u drugoj vertikali. (Tipski stan oznaćava svaki stan u istoj vertikali na različitim etažama). Za dalji pregled kliknite na zeljenu vertikalu.

TIPSKI STAN 1 TIPSKI STAN 2 TIPSKI STAN 3 TIPSKI STAN 4 TIPSKI STAN 5 TIPSKI STAN 6