Šematski prikaz osnove stambenog objekta na slici prikazuje položaj tipskih stanova u samom objektu. Na njemu se nalazi 12 polja: Svako polje označava drugi tipski stan u drugoj vertikali. (Tipski stan oznaćava svaki stan u istoj vertikali na različitim etažama). Za dalji pregled kliknite na zeljenu vertikalu.

TIPSKI
STAN 03A
TIPSKI
STAN 04A
TIPSKI
STAN 5
TIPSKI
STAN 06
TIPSKI
STAN 07
TIPSKI
STAN 08
TIPSKI
STAN 01
TIPSKI
STAN 02
TIPSKI
STAN 03
TIPSKI
STAN 04
TIPSKI
STAN 01A
TIPSKI
STAN 02A